Chưa được phân loại

Ôn tập Tin Học 6 Giữa Kỳ

Kỳ thi: KIỂM TRA GIỮA KỲ HKII Môn thi: KIỂM TRA GIỮA KỲ HK2 0001: Công việc nào dưới đây không liên quan đến định dạng văn bản: A. Thay đổi phông chữ;                                                B. Đổi kích thước trang giấy; C. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng                  D. Sửa lỗi chính tả; 0002: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây? A. Ctrl + L;                         B. Ctrl + I;                          C. Ctrl +...

Read more...