Blog

Posted by: LEO Category: Chưa được phân loại Comments: 0

Ôn tập Tin Học 6 Giữa Kỳ

Kỳ thi: KIỂM TRA GIỮA KỲ HKII

Môn thi: KIỂM TRA GIỮA KỲ HK2

0001: Công việc nào dưới đây không liên quan đến định dạng văn bản:

A. Thay đổi phông chữ;                                                B. Đổi kích thước trang giấy;

C. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng                  D. Sửa lỗi chính tả;

0002: Để định dạng chữ đậm cho một nhóm kí tự đã chọn. Ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + L;                         B. Ctrl + I;                          C. Ctrl + E;                                                   D. Ctrl + B;

0003: Thay đổi các phần nội dung, sửa lỗi chính tả và ngữ pháp trong văn bản gọi là các thao tác:

A. Xóa văn bản;                                                              B. Dán văn bản;

C. Biên tập hay chỉnh sửa văn bản;                           D. Sao chép văn bản;

0004: Khi soạn thảo văn bản trong các cách sắp xếp dưới đây, trình tự nào là hợp lí nhất?

A. Trình bày à chỉnh sửa à gõ văn bản à in ấn;

B. Gõ văn bản à chỉnh sửa à Trình bày à in ấn;

C. Gõ văn bản à trình bày à chỉnh sửa à in ấn;

D. Gõ văn bản à trình bày à in ấn à chỉnh sửa;

0005: Nếu phím Caps Lock không được bật, em nhấn và giữ phím nào để gõ các chữ in hoa?

A. Phím Shift;                    B. Phím Tab;                      C. Phím Caps Lock;                                                   D. Phím Enter;

0006: Sử dụng phím Delete để xóa từ ONE, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Ngay trước từ ONE;                                                 B. Ngay trước chữ E;

C. Ngay trước chữ N;                                                    D. Ngay trước chữ O;

0007: Để in văn bản ra máy in ta dùng lệnh:

A. Lệnh File à Print…                                                 B. Lệnh Insert à Print

C. Lệnh File à Save                                                     D. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A

0008: Để viết một bài văn, em nên sử dụng phần mềm nào dưới đây?

A. Chương trình bảng tính;                                          B. Chương trình tập vẽ;

C. Chương trình luyện tập chuột;                               D. Chương trình soạn thảo văn bản;

0009: Khi gõ nội dung văn bản, nếu muốn xuống dòng, em phải:

A. Nhấn phím End;                                                        B. Nhấn phím Enter;

C. Gõ dấu chấm câu;                                                     D. Nhấn phím Home;

0010: Thiết bị nào dưới đây được dùng để in văn bản hay hình ảnh trên giấy?

A. Đĩa CD;                         B. Máy in;                           C. Bàn Phím;                                                   D. Màn hình;

0011: Phím Delete và phím Backspace có chức năng gì giống nhau?

A. Xoá ký tự;

B. Xoá ký tự bên trái;

C. Xoá đoạn văn;

D. Xoá ký tự bên phải;

0012: Có thể gõ chữ Việt bằng bàn phím theo mấy kiểu cơ bản?

A. Chỉ gõ được theo kiểu Telex;

B. Có thể gõ được theo cả hai kiểu TelexVni;

C. Chỉ gõ được theo kiểu Vni;

D. Không gõ được kiểu nào;

0013: Dòng trên cùng của màn hình soạn thảo cho em biết tên của tệp văn bản đang mở và hiển thị trên màn hình máy tính. Dòng đó được gọi là:

A. Thanh tiêu đề;              B. Thanh bảng chọn;        C. Dòng thông báo;                                                   D. Thanh công cụ;

0014: Em nhấn (nhưng không giữ) phím nào để khi gõ em được tất cả các chữ là chữ hoa?

A. Phím Enter;                   B. Phím Caps Lock;         C. Phím Shift;                                                   D. Phím Tab;

0015: Muốn đóng văn bản đang được mở, em có thể dùng lệnh nào dưới đây trong dải lệnh File?

A. Lệnh Close;                   B. Lệnh Print;                     C. Lệnh Open;                                                   D. Lệnh Save;

0016: Cách chọn phần văn bản trên máy tính là:

A. Đặt con trỏ soạn thảo vào vị trí đầu phần văn bản cần chọn, nhấn giữ phím Shift, đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cuối và nháy chuột;

B. Kéo thả chuột từ vị trí đầu đến vị trí cuối phần văn bản cần chọn;

C. Tất cả đều đúng;

D. Kéo thả chuột từ vị trí cuối đến vị trí đầu phần văn bản cần chọn;

0017: Muốn đặt lề trên của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup, lớp Margins chọn ô nào?

A. Right;                              B. Bottom;                           C. Left;                                                   D. Top;

0018: Để trình bày trang văn bản, em chọn lệnh:

A. PageLayout à Page Setup;                                   B. Format à Page Setup;

C. Maillings à Page Setup;                                        D. Insert à Page Setup;

0019: Khi gõ văn bản trên máy tính:

A. Cần phải gõ nội dung văn bản liên tục cho đến khi gõ xong;

B. Chỉ được sử dụng một máy tính để gõ văn bản từ đầu cho đến hết;

C. Có thể gõ các phần nội dung văn bản nhiều lần ở những thời gian khác nhau;

D. Có thể gõ nhiều lần nhưng phải trong một ngày;

0020: Để thay đổi cỡ chữ của kí tự ta thực hiện:

A. Nháy vào nút lệnh Font size;                                 B. Nháy nút lệnh Bold;

C. Nháy nút lệnh Font Color;                                      D. Chọn lệnh Italic;

0021: Chữ đậm, chữ nghiêng, chữ gạch chân,…được gọi là:

A. Phông chữ;                    B. Kiểu chữ;                       C. Màu chữ;                                                   D. Cỡ chữ;

0022: Để chèn ảnh vào văn bản ta chọn nút lệnh nào?

A. Insert -> Chart;            B. Home -> Chart;            C. Home -> Picture;                                                   D. Insert -> Picture;

0023: Lệnh nào để tạo bảng trong Word?

A. Chart;                              B. Shape;                             C. Table;                                                   D. Picture;

0024: Bao gồm 1 số câu và được kết thúc bằng dấu xuống dòng được gọi là gì?

A. Từ soạn thảo ;              B. Kí tự;                               C. Dòng;                                                   D. Đoạn văn bản;

0025: Một vạch đứng nhấp nhát trên màn hình. Nó cho biết vị trí xuất hiện của kí tự sẽ được gõ vào được gọi là gì?

A. Con trỏ soạn thảo ;                                                   B. Vạch kẻ;

C. Dấu đen;                                                                      D. Đường gạch;

0026: Để gõ được chữ Việt bằng bàn phím, ta phải làm gì?

A. Đổi bản Word khác;                                                 B. Không thể gõ chữ Việt;

C. Dùng phần mềm gõ;                                                D. Dùng bàn phím Việt;

0027: Phím tắt nào dùng để khôi phục hành động trước đó?

A. Ctrl + A;                        B. Ctrl + Z;                         C. Ctrl + U;                                                   D. Ctrl + R;

0028: Phím tắt nào dùng để Paste?

A. Ctrl + X;                        B. Ctrl + Z;                         C. Ctrl + V;                                                   D. Ctrl + C;

0029: Phím tắt nào dùng để Copy?

A. Ctrl + X;                        B. Ctrl + Z;                         C. Ctrl + V;                                                   D. Ctrl + C;

0030: Thay đổi lề của trang văn bản là thao tác:

A. Định dạng văn bản;                                                  B. Gõ văn bản;

C. Lưu tệp văn bản;                                                       D. Trình bày trang;

0031: Trong Microsoft Word, chức năng của nút lệnh  trên thanh công cụ định dạng là:

A. Dùng để thay đổi tỉ lệ hiển thị văn bản               B. Dùng để thay đổi màu chữ

C. Dùng để thay đổi cỡ chữ                                         D. Dùng để thay đổi kiểu chữ

0032: Nút lệnh    dùng để:

A. Căn thẳng lề trái          B. Căn thẳng lề phải         C. Căn giữa                                                   D. Căn thẳng hai lề

0033: Em sử dụng nút lệnh nào dưới đây để sao chép và dán văn bản?

A.  và                       B.  và                       C.  và                                                    D.  và

0034: Khi soạn thảo văn bản, các dấu ngắt câu như: dấu phẩy, dấu chấm, dấu chấm phẩy, dấu hai chấm phải đặt:

A. Sát vào từ đứng trước nó, tiếp theo là dấu cách nếu sau đó vẫn còn nội dung;

B. Sau từ một dấu cách;

C. Sau từ hai dấu cách;

D. Không bắt buộc.

0035: Phần mềm Notepad là phần mềm gì?

A. Trình duyệt website;                                                 B. Soạn thảo văn bản;

C. Chương trình bảng tính;                                          D. Trình xem phim.

0036: Định dạng văn bản gồm có mấy loại?

A. 4 loại;                             B. 3 loại;                              C. 1 loại;                                                   D. 2 loại;

0037: Phím tắt chọn tất cả văn bản trong Word là?

A. Ctrl + L;                         B. Ctrl + H;                         C. Alt + A;                                                   D. Ctrl + A;

0038: Tên tệp do Word tạo ra có phần mở rộng là gì?

A. COM;                             B. PSD;                                C. Xls, Xlsx;                                                   D. Doc, Docx;

0039: Mục nào dưới đây sắp xếp theo thứ tự đơn vị xử lí văn bản từ nhỏ đến lớn?

A. Từ – câu – đoạn văn bản – kí tự;

B. Từ – kí tự – câu – đoạn văn bản;

C. Kí tự – câu – từ – đoạn văn bản;

D. Kí tự – từ – câu – đoạn văn bản;

0040: Chọn câu sai?

A. Có nhiều phông chữ khác nhau dùng để hiển thị và in chữ Tiếng Việt;

B. Khi soạn thảo nội dung văn bản, em có thể sửa lỗi trong văn bản bất kì lúc nào em thấy cần thiết;

C. Khi gõ nội dung văn bản, máy tính tự động xuống dòng dưới khi con trỏ soạn thảo đã tới lề phải

D. Khi soạn thảo văn bản trên máy tính, em phải trình bày văn bản ngay khi gõ nội dung văn bản;

0041: Chọn câu gõ đúng quy tắc gõ văn bản trong Word?

A. Buổi sáng ,chim hót véo von .

B. Buổi sáng,chim hót véo von.

C. Buổi sáng , chim hót véo von.

D. Buổi sáng, chim hót véo von.

0042: Trong soạn thảo văn bản nhấn Enter một lần để?

A. Phân cách giữa các kí tự;

B. Phân cách giữa các từ;

C. Phân cách giữa các trang;

D. Phân cách giữa các đoạn;

0043: Giữa các từ dùng mấy kí tự trống để phân cách?

A. 4;                                     B. 3;                                      C. 2;                                                   D. 1;

0044: Trong các phông chữ dưới đây, phông chữ nào dùng mã Unicode?

A. VNI-Times;                     B. VnArial;                           C. VnTime;                                                   D. Time New Roman;

0045: Công việc nào dưới đây không liên quan định dạng văn bản

A. Thay đổi phông chữ;

B. Thay đổi khoảng cách giữa các dòng;

C. Đổi kích thước trang giấy;

D. Sửa lỗi chính tả;

0046: Trong các chương trình dưới đây, chương trình nào là chương trình soạn thảo văn bản?

A. Microsoft Paint;           B. Internet Explorer;        C. Microsoft Word;                                                   D. Microsoft Excel;

0047: Sử dụng phím Backspace để xóa từ LƯỜI, em cần đặt con trỏ soạn thảo ở đâu?

A. Đặt ở cuối từ LƯỜI;                                                 B. Ngay trước chữ L

C. Ngay trước chữ Ư;                                                    D. Ngay trước chữ Ờ;

0048: Muốn đặt lề phải của trang văn bản thì trong hộp thoại Page Setup, lớp Margins chọn ô nào?

A. Top;                                B. Left;                                 C. Bottom;                                                   D. Right;

0049: Định dạng văn bản là:

A. Định dạng đoạn và định dạng ký tự;                    B. Thay đổi trang in;

C. Thay đổi hình ảnh trên văn bản;                           D. Thay đổi lề trên của văn bản;

0050: Khi gõ xong một dòng văn bản, nếu thấy trong dòng thiếu một kí tự thì phải:

A. Đưa con trỏ soạn thảo đến chỗ thiếu, sau đó gõ thêm kí tự còn thiếu;

B. Xóa hết dòng, rồi gõ lại cho đúng;

C. Xóa từ đầu dòng đến chỗ thiếu, sau đó gõ lại cho đúng;

D. Xóa từ chỗ thiếu đến hết dòng sau đó gõ lại cho đủ;

0051: Hai thiết bị thông dụng dùng để nhập nội dung văn bản là:

A. Chuột và máy in;                                                       B. Màn hình và máy in;

C. Bàn phím và chuột;                                                  D. Bàn phím và loa;

0052: Để chọn trang ngang hay trang dọc, ta chọn lệnh:

A. Size;                                B. Margins;                         C. Orientation;                                                   D. Columns;

0053: Lệnh chọn hướng giấy ngang là:

A. Portrait;                          B. Breaks;                            C. Landscape;                                                   D. Hyphenation;

0054: Khi thực hiện một thao tác (xoá, sao chép, di chuyển…) phần văn bản nào đó, trước hết cần phải làm gì?

A. Nháy nút Cut;                                                             B. Chọn phần văn bản (bôi đen);

C. Nháy nút Undo;                                                         D. Nháy nút Paste;

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *